Business Meets IT

Sztuczna inteligencja w sektorze finansowym

1701722294

1554300000

technologie / technologies

Wydarzenie odbyło się

Gdzie Rondo ONZ 1, XII p., Warszawa

Kiedy 3 kwietnia 2019 roku, godzina 18:00

Agenda

Sztuczna inteligencja w obsłudze zdalnej (VoiceBot, TextBot) w Alior Banku

Marcin Król
dyrektor Działu Rozwoju Systemów i Robotyzacji, Alior Bank

Przedstawienie koncepcji wielokanałowej obsługi zdalnej wykorzystującej SI. Możliwości jakie daje nam SI w interakcjach z klientami oraz jej wpływ na organizację. Ryzyko związane z implementacją (szanse / zagrożenia). Znaczenie zaawansowanej analityki w tego typu wdrożeniach.

Sztuczna inteligencja w służbie sektora bankowego

Piotr Beńke
CTO, IBM Polska i Kraje Bałtyckie

Duże sukcesy AI odnotowuje w obszarach rozpoznawania obrazu, wykrywania wzorców i klasyfikacji informacji w dużych zbiorach danych, czy też w kontekstowym rozumieniu treści w języku naturalnym. Umiejętności te, wraz z robotyzacją mają coraz szersze zastosowanie w optymalizowaniu procesów biznesowych umożliwiając skrócenie czasu przetwarzanianp. wniosku kredytowego, rejestrację umowy, czy też uruchomienie środków związanych z przyznanym kredytem.AI wykorzystywane jest także przy interakcji z klientem umożliwiając chatbotom obsługę nie tylko odpowiedzi na predefiniowane pytania. Również, systemy analiz danych pod kątem fraudów korzystają z dobrodziejstw AI usprawniając działania naprawcze i dochodzeniowe, skracając czas wymagany dla złożonych śledztw. AI także wspiera zarządzanie ryzykiem operacyjnym i zgodność z regulacjami.

Wyzwania prawne i regulacyjne dla AI w bankach

Piotr Kaniewski
Associate, SSW Pragmatic Solutions

Istotną barierą dla wdrażania sztucznej inteligencji w sektorze bankowym jest trudność stosowania aktualnych przepisów i wytycznych nadzoru w kontekście tej przełomowej technologii. W trakcie spotkania zarysujemy kluczowe ryzyka prawne i regulacyjne związane ze sztuczną inteligencją oraz wskażemy sposób ich mitygacji – za pomocą mechanizmów kontraktowych, jak i odpowiednich procesów lub środków technicznych.

Organizatorzy cyklu spotkań

Partner cyklu spotkań