Aktualności
7 lipca 2022

SSW Pragmatic Solutions doradzało i reprezentowało Orlen Południe w negocjacjach kontraktu na zaprojektowanie i budowę zaawansowanej instalacji przemysłowej bioetanolu drugiej generacji w Polsce


SSW Pragmatic Solutions doradzało Orlen Południe S.A. w zakresie organizacji postępowań przetargowych, przygotowania projektów umów, wyboru wykonawców, negocjacji i zawarcia umów na budowę zespołu zakładów przemysłowych do produkcji bioetanolu drugiej generacji wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja będzie zlokalizowana w Jedliczu, w Polsce.

Inwestycja będzie pierwszą tego typu w Polsce i drugą w Europie. Zdolność produkcyjna zakładu wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie. Projekt wpisuje się w strategiczny cel Grupy ORLEN, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Produkcja bioetanolu w zakładzie oparta będzie na technologii opracowanej przez światowego lidera branży i licencjonowanej przez Orlen Południe.

Kompleks bioetanolowy obejmuje główną instalację do produkcji bioetanolu 2G, nowoczesną elektrociepłownię opartą na kotle na biomasę ligninową. Na terenie kompleksu znajdują się liczne inne obiekty i infrastruktura towarzysząca, w tym stacja uzdatniania wody, węzły destylacyjne, filtracyjne i wyparne, zbiorniki odpadów pofermentacyjnych, instalacje mechanicznej i termicznej obróbki wstępnej, pomocnicza infrastruktura drogowa, elektryczna i kolejowa oraz elektrownia. Zasadnicze elementy całego kompleksu będą realizowane w formule multikontraktowej w oparciu o kilka kontraktów EPC (Engineering, Procurement, Construction) oraz kontrakty na dostawę i/lub montaż specjalistycznego sprzętu lub urządzeń.

Doradztwo SSW obejmowało przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych (około 15 odrębnych przetargów na różne części kompleksu) oraz przeprowadzenie licznych sesji negocjacyjnych, które doprowadziły do zawarcia umów z wybranymi wykonawcami. Nasze wsparcie w zakresie zamówień publicznych dla Orlen Południe obejmowało przygotowanie instrukcji zakupu, wzorów umów i innej dokumentacji przetargowej oraz przegląd i wybór ofert. Doradzaliśmy także zespołowi projektowemu i prowadziliśmy negocjacje kontraktowe z oferentami, z których każdy był liderem na rynku polskim i/lub zagranicznym. Co ważne, budowa części kompleksu produkcji bioetanolu była współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymagało to od nas uwzględnienia warunku współfinansowania w postępowaniach przetargowych i negocjacjach kontraktowych.

W skład zespołu SSW wchodzili: Łukasz Wołk, Michał Bagłaj, dr Hubert Wysoczański, Mateusz Fraszka i Urszula Zawadzka.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Michał Bagłaj

  Michał Bagłaj

  Partner

  Kontakt

  więcej
  dr Hubert Wysoczański

  dr Hubert Wysoczański

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Mateusz Fraszka, LLM

  Mateusz Fraszka, LLM

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej
  Łukasz Wołk

  Łukasz Wołk

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Urszula Zawadzka

  Urszula Zawadzka

  Associate

  Kontakt

  więcej