Ubezpieczenia

Ubezpieczenia są jednym z filarów rynku finansowego. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej oraz działalności reasekuracyjnej wiąże się z koniecznością respektowania wielu wymogów, w szczególności regulacyjnych.  Czynności ubezpieczeniowe lub reasekuracyjne, jak również funkcje należące do systemu zarządzania mogą być powierzone innym podmiotom (outsourcing), o ile spełnione zostaną określone, rygorystyczne warunki.

Poza zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji, rynek ubezpieczeniowy tworzą pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy odgrywają fundamentalną rolę w procesie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Polski rynek ubezpieczeniowy tworzą także zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz zagraniczne zakłady reasekuracji z innych krajów UE (podmioty te mogą prowadzić na terenie Polski działalność bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia KNF, tj. przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług).

 

Podmioty rynku ubezpieczeniowego:

Zakłady ubezpieczeń   |   Zakłady reasekuracji   |   Pośrednicy ubezpieczeniowi   |   Zagraniczne zakłady ubezpieczeń   |   Zagraniczne zakłady reasekuracji

 

Organem sprawującym nadzór jest Komisja Nadzoru Finansowego, która wobec krajowego zakładu
ubezpieczeń oraz krajowego zakładu reasekuracji posiada następujące uprawnienia:

 

licencyjne   |   kontrolne   |   sankcyjne

 

Komisja Nadzoru Finansowego dysponuje określonymi uprawnieniami także w odniesieniu do działalności pośredników ubezpieczeniowych oraz względem zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz zagranicznych zakładów reasekuracji z innych państw członkowskich UE, wykonujących działalność w Polsce.

W czym możemy pomóc?

  • Bieżące wsparcie prawne dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w zakresie spełniania wymogów regulacyjnych i reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach licencyjnych, kontrolnych oraz sankcyjnych.
  • Bieżące wsparcie prawne dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji we wszelkich zakresach związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej oraz reasekuracyjnej, dystrybucji ubezpieczeń (oraz reasekuracji) między innymi doradztwo dotyczące powierzania innym podmiotom czynności ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych oraz funkcji należących do systemu zarządzania (outsourcing), przeprowadzanie analizy warunków ubezpieczenia.
  • Bieżące wsparcie prawne dla pośredników ubezpieczeniowych w zakresie spełniania wymogów związanych z dystrybucją ubezpieczeń i reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach licencyjnych, kontrolnych oraz sankcyjnych.

  • Reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych w związku z postępowaniami prowadzonymi przed Komisją Nadzoru Finansowego.
  • Bieżące wsparcie prawne dla zagranicznych zakładów ubezpieczeń lub zagranicznych zakładów reasekuracji z innych państw członkowskich UE w zakresie spełniania polskich wymogów oraz w zakresie kontaktów i współpracy z polskim organem nadzoru.
  • Analiza funkcjonowania otoczenia prawnego oraz jego zmian w zakresie działalności zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, pośredników ubezpieczeniowych, w tym na etapie prac legislacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Janusz Mazurek

Janusz Mazurek

Partner

Kontakt

więcej
Karol Rajewski

Karol Rajewski

Partner

Kontakt

więcej
Marek Wędrychowski

Marek Wędrychowski

Of Counsel

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: