Transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa

Transformacja Cyfrowa - Doświadczenie

W czym możemy pomóc

Nasz zespół ds. Transformacji Cyfrowej dedykowany jest do bieżącej oraz punktowej obsługi prawnej cyfrowych procesów transformacyjnych. Świadczymy wsparcie procesów zmiany technologicznej w formule end-to-end, zaczynając od doradztwa co do modeli zakupowych oraz kontraktowych z dostawcami rozwiązań IT, poprzez przygotowanie dokumentacji kontraktowej, negocjacje oraz bieżącą asystę prawną podczas realizacji i wdrażania zmiany technologicznej w organizacjach.

Transformacja cyfrowa jest jednym z kluczowych wyzwań stojących dzisiaj przed organizacjami.

Pomagamy w przygotowaniu się do postępowania zamówieniowego oraz zapewniamy wsparcie w jego trakcie, włącznie z reprezentacją przed KIO i sądami powszechnymi.

Kontrakty IT – Agile & Waterfall

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne obszaru współpracy z dostawcami rozwiązań IT (vendor management). Nasze usługi obejmują: doradztwo na etapie formułowania zapytań ofertowych kierowanych do dostawców IT, wyboru optymalnego modelu zakupowego oraz kontraktowego, przygotowanie dokumentacji umownej, negocjacje oraz bieżące wsparcie na etapie wykonywania projektu przez dostawcę IT. Mechanizmy kontraktowe budujemy w modelu tradycyjnym (Waterfall), hybrydowym lub dostosowanym dla projektów realizowanych w metodykach zwinnych (Agile).

Doradzamy w zakresie wyboru sposobu rozliczeń z dostawcami IT, kompatybilnego ze zwinnym modelem dostarczania usług, pozwalającym nie tylko poprawić czas, ale również koszty realizowanych projektów informatycznych (contracting for Agility).

Rozwiązania chmurowe

Doradzamy na potrzeby procesów związanych z korzystaniem przez klientów z usług chmurowych. W szczególności oferujemy przeprowadzenie analizy ryzyk wraz z rekomendacjami ich mitygacji i ustaleniu mapy drogowej, pozwalającej klientom na skuteczną tranzycję do usług chmurowych (cloud transition legal roadmap). W ramach procesów tranzycyjnych wspieramy klientów w relacjach z dostawcami usług chmurowych, prowadząc negocjacje warunków kontraktowych proponowanych przez usługodawców. W przypadku sektorów regulowanych (np. sektor bankowy lub ubezpieczeniowy) przeprowadzamy analizę pod kątem zgodności rozwiązań chmurowych z wymaganiami sektorowymi oraz reprezentujemy klientów w relacjach z organami regulacyjnymi.

Blockchain & Kryptowaluty

Dostarczamy klientom analizy adaptowalności technologii blockchain dla wybranych usług lub sektorów działalności. W szczególności dla sektora finansowego oraz energetycznego. Doradzamy na potrzeby emisji oraz obrotu kryptowalutowego, w tym prowadzenia projektów ICO (Initial Coin Offering) oraz budowy rozwiązań informatycznych pozwalających na dokonywanie wymiany kryptowalut przez ich użytkowników.

Doświadczenie

Doradztwo w procesach transformacji cyfrowej, w szczególności w budowie i zarządzaniu ekosystemem dostawców IT oraz umożliwieniu organizacjom korzystania z usług chmurowych.

Prawne modele zakupowe i kontraktowe pozwalające organizacjom na transformację Agile w obszarze współpracy z dostawcami IT.

Nasze wybrane projekty

  • Kompleksowe doradztwo w około 100 postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, dotyczących dostaw sprzętu informatycznego i oprogramowania, gospodarki odpadami komunalnymi, zamówień sektora energetycznego, transportowego i budowlanego
  • Przygotowanie projektów umów na dostawy systemów informatycznych w sektorze ochrony zdrowia oraz żywnościowym, z wykorzystaniem innowacyjnych metodyk realizacji projektów wdrożeniowych
  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji postępowania w sektorach IT, energetycznym i transportu
  • Udział w przygotowaniu i prowadzeniu dialogów technicznych w sektorach transportu, energetyki i telekomunikacyjnym
  • Przygotowanie licznych opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, w szczególności dla zamawiających sektorowych
  • Doradztwo kontraktowe w reżimie zamówień publicznych, w tym m.in. w zakresie dokonywania zmian umowy zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych
  • Doradztwo w postępowaniach dotyczących nałożenia korekt finansowych w związku z wydatkowaniem środków unijnych w sektorze leśnym i drogowym

Formularz kontaktowy