Sektor gier liczbowych i hazardowych

Przedsiębiorstwa z sektora gier liczbowych i hazardowych w Polsce oraz w całej Europie podlegają licznym wymogom regulacyjnym. Niezależnie od szybkości zachodzących zmian, ochrona i bezpieczeństwo prawne jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju firm z tego sektora.

 

Jesteśmy partnerem biznesowym, który pomoże znaleźć odpowiednią i pozbawioną ryzyka drogę przepisów prawa. Dzięki znajomości sektora gier wskażemy strategię dostosowaną do Twojego biznesu.

Nasze usługi obejmują:

  • Negocjowanie umów o budowę i eksploatację z organami regulacyjnymi
  • Doradztwo w kwestiach przestrzegania przepisów prawa, w tym regulacji dotyczących gier hazardowych dostępnych w Internecie oraz przez sieci bezprzewodowe
  • Wypełnianie wymogów określonych w koncesjach, zezwoleniach na prowadzenie gier w ramach różnych systemów prawnych, w tym z uwzględnieniem regulacji Unii Europejskiej
  • Reprezentowanie klientów w toku negocjacji z agencjami nadzoru, włączając postępowania sprawdzające

  • Przegląd działań z obszaru marketingu, reklamy i prywatności
  • Pomoc w zakresie prawnych aspektów udzielania kredytów i windykacji należności
  • Doradztwo w zakresie postępowań sądowych wpływających na działalność kasyn — w tym kwestii prawnych niedotyczących gier hazardowych, takich jak prawo pracy, regulacje bankowe oraz przepisy prawa dotyczące szkód na osobie
  • Doradztwo w zakresie struktury korporacyjnej oraz kwestii związanych z opodatkowaniem gier hazardowych
  • Ochronę własności intelektualnej kasyn, producentów urządzeń do gier hazardowych oraz stron internetowych oferujących dostęp do gier liczbowych i hazardowych w trybie online

Skontaktuj się z nami