Przemysł zbrojeniowy

Polski przemysł zbrojeniowy dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii i współpracy zagranicznej, ale także swojej kreatywności, rośnie w siłę i proponuje innowacyjne rozwiązania.

Hitem eksportowym Polski jest sektor bezzałogowy uav. Mamy odpowiednie regulacje prawne do rozwoju tej branży, jak i technologie wyznaczające nowe trendy. Znakomitym przykładem jest aplikacja DroneRadar, która została nagrodzona przez belgijskiego Ministra Obrony Narodowej w 2017 r. w kategorii DroneHero. Jest to rozwiązanie pomagające systemom bezzałogowym w bezkolizyjnym poruszaniu się w przestrzeni powietrznej, używane tak przez użytkowników cywilnych jak i militarnych – rozwiązanie które doprowadzi do rozwoju U-Space – czyli przestrzeni dedykowanej dronom w przyszłości.

 

Światowy rynek zbrojeniowy wciąż się rozwija i rośnie. Polski przemysł zbrojeniowy coraz śmielej włącza się w system zagranicznej współpracy w obszarze produkcji wyposażenia wojska i realizacji projektów D+R.

W związku z potrzebą transferu technologii i wspólnych badań lokalni przedsiębiorcy oraz lokalne uczelnie podpisują umowy o współpracy z największymi europejskimi, a także globalnymi przedsiębiorcami. Przykładów kooperacji angażującej lokalny kapitał intelektualny w zakresie D&R dla sektora zbrojeniowego jest wiele.

Rozumiemy potrzeby rynku zbrojeniowego i wspieramy przedsiębiorców w nim funkcjonujących. Uczestniczymy w branżowych wydarzeniach i na bieżąco śledzimy zmiany w dziedzinach prawa mających wpływ na branżę.


SSW jest współ-organizatorem prestiżowej konferencji Global Drone Conference wraz z Targami Kielce. TK to gospodarz MSPO, corocznego trzeciego co do wielkości w Europie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Zbrojeniowego. Wspólnie wspieramy sektor dronów w energetyce, budownictwie, geodezji, mamy know how w zakresie finansowania projektów dronowych, jako pierwsi podjęliśmy temat wsparcia systemów ant-dron i dronów w ubezpieczeniach.

W czym możemy pomóc?

Pomagamy wejść inwestorom na polski rynek. Oferujemy doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych w związku z udziałem przedsiębiorców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także bieżące doradztwo związane z prawem zamówień publicznych. Przygotowujemy opinie prawne na temat stosowania przepisów zamówień publicznych.

Wywiad Joanny Wieczorek i Jerzego Makuli dla Lotnictwo Aviation International (wrzesień 2018)

SSW partnerem merytorycznym i ambasadorem kampanii społecznej „Drony lataj bezpiecznie”

www.lataj.pro  Chopin Airport

 obok Grupy WB, Lotniska Chopina, Polskich Linii Lotniczych LOT , a także producentów dronów cywilnych i zbrojeniowych

Kampania społeczna przeprowadzona w Warszawie i na terenie Lotniska Chopina

Skontaktuj się z nami

Piotr Spaczyński

Piotr Spaczyński

Partner zarządzający

Kontakt

więcej
Tomasz Wickel

Tomasz Wickel

Partner

Kontakt

więcej
Janusz Mazurek

Janusz Mazurek

Partner

Kontakt

więcej