Pracownicze Plany Kapitałowe

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Jest stosowana od 1 lipca 2019 r.

Przewiduje utworzenie nowego, powszechnego systemu oszczędzania na emeryturę, który ma docelowo objąć zasadniczo wszystkie podmioty zatrudniające oraz miliony osób zatrudnionych, wykonujących pracę na różnych podstawach prawnych.

Obowiązek utworzenia PPK będzie stopniowo obejmował kolejne kategorie podmiotów zatrudniających według wielkości zatrudnienia. Największe podmioty (zatrudniające 250 i więcej osób) zostały objęte zastosowaniem ustawy od 1 lipca 2019 r. Mniejsze podmioty zostaną objęte obowiązkiem w kolejnych półroczach.

Zarówno pracodawcy jak i pracownicy już dzisiaj stają przed podjęciem ważnych decyzji dotyczących wdrożenia wymaganych zmian.

 

Terminy na założenie PPK

System stopniowo obejmie wszystkie podmioty zatrudniające:

od 1 lipca 2019 – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób

od 1 stycznia 2020 – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób

od 1 lipca 2020 – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób

od 1 stycznia 2021 – pozostałe podmioty sektora prywatnego oraz „budżetówka”

Uczestnicy PPK

System obejmie w zasadzie wszystkie zarobkujące osoby fizyczne w tym m.in.:

Pracowników

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych

Członków rad nadzorczych

Koszty zatrudnienia i budżety 2019

Podmiot zatrudniający min. 250 osób jest zobowiązany do utworzenia i uruchomienia PPK w trzecim kwartale 2019 r. Jeżeli PPK zostanie założone w najpóźniejszym dopuszczalnym przez ustawę terminie, wówczas pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać odprowadzone od wynagrodzeń wypłaconych po 12 listopada 2019 r. Pracodawcy muszą uwzględnić zwiększone obciążenie funduszu wynagrodzeń w budżetach na 2019 r.

PPK vs PPE

Z obowiązku utworzenia PPK zwolnieni będą pracodawcy, którzy odpowiednio wcześniej  utworzą pracowniczy program emerytalny (PPE) o odpowiednich parametrach.

Oba systemy – PPK i PPE – mają swoje wady i zalety. Niemniej jednak co najmniej pod kilkoma istotnymi względami PPE prezentują się korzystniej niż PPK. Jest to alternatywa warta rozważenia. Każdy podmiot zatrudniający powinien przeanalizować zalety i wady obu systemów nie tylko w kontekście efektów, jakie sam chce osiągnąć, ale także oczekiwań załogi.

Procedura utworzenia PPE – jako alternatywy wobec PPK – zajmuje co najmniej kilka miesięcy, co oznacza, że dla największych firm, które będą objęte zastosowaniem ustawy o PPK już od 1 lipca 2019 r., jest to ostatni dzwonek na podjęcie decyzji i wdrożenie.

UWAGA NA SANKCJE!

Naruszenia obowiązków wynikających z ustawy o PPK będą podlegały surowym sankcjom w postaci grzywny w wysokości do 1 000 000 zł albo 1,5% funduszu wynagrodzeń

Podobnie surowo ma być karane nakłanianie uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w PPK, dlatego też należy szczególnie ostrożnie podchodzić do treści materiałów i komunikacji dotyczących PPK.

Na odpowiedzialność narażony jest zarówno podmiot zatrudniający jak i osoby obowiązane do działania w jego imieniu (w szczególności zarząd).

W czym możemy pomóc

 • Prezentacja zalet i wad, korzyści i ryzyk oraz doradztwo przy wyborze PPE vs PPK
 • Opracowanie „mapy drogowej” procesu
 • Przeprowadzenie konkursu ofert oraz wsparcie w wyborze instytucji finansowej
 • Wsparcie w negocjacjach z przedstawicielami załogi
 • Negocjacje i pośrednictwo w relacjach z instytucjami finansowymi
 • Przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej
 • Przygotowanie wzorów pism, oświadczeń i deklaracji niezbędnych do obsługi programu/planu
 • Monitoring i wsparcie w bieżącej obsłudze programu/planu Reprezentacja przed organami nadzoru
 • Szkolenia osób odpowiedzialnych za obsługę programu/planu
 • Reprezentacja przed organami nadzoru
W czym możemy pomóc

Skontaktuj się z nami

Marcin Cetnarowicz

Marcin Cetnarowicz

Partner

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: