Handel i produkty konsumenckie

Konsolidacja, innowacja, trend, silna marka niosą za sobą sporo wyzwań dla firm spożywczych. Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny a konsumenci, którzy dzięki rozwojowi technologicznemu są coraz bardziej świadomi i zaangażowani w marki i produkty, a tym samym coraz bardziej wymagający. Przedsiębiorstwa muszą coraz lepiej rozumieć zachowania i trendy konsumenckie, szybko dostosowywać się do nowych warunków rynkowych.

 

Każda firma z branży spożywczej i handlowej jest inna i wymaga indywidualnej analizy potrzeb. Pomagamy przedsiębiorcom prowadzącym działalność na rynku spożywczym, w tym producentom i dystrybutorom żywności ogólnego spożycia oraz alkoholi, w zakresie zagadnień prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej i prawa handlowego.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie:

  • spraw karnych – reprezentujemy klientów w negocjacjach przed rozpoczęciem sporu, w postępowaniach arbitrażowych, cywilnych i karnych oraz dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji praz w postępowaniach upadłościowych
  • prawa własności intelektualnej – doradzamy w zakresie wszelkich praw własności intelektualnej, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów. Reprezentujemy klientów w sprawach spornych z zakresu własności intelektualnej przed Urzędem Patentowym i w sądach powszechnych

  • spraw regulacyjnych – wspieramy w zakresie wymagań oznaczania produktów, a także odpowiedzialności za niezgodne z prawem oznaczenie produktów.
  • prawa korporacyjnego / prawa fuzji i przejęć – zapewniamy pełen audyt prawny producentów z branży spożywczej. Doradzamy w trakcie tworzenia umów nabycia udziałów.
  • nowych technologii / ochrony danych osobowych – doradzamy w zakresie modeli przetwarzania danych osobowych klientów, w kontekście transferu danych osobowych i polityki prywatności.

Skontaktuj się z nami

Artur Michalski

Artur Michalski

Partner

Kontakt

więcej
Robert Rozbicki

Robert Rozbicki

Of Counsel

Kontakt

więcej