Aktualności
29 stycznia 2021

Sąd (organ TSUE) zdecydował: konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania są nieważne


Sąd uznał skargę Polski i stwierdził nieważność decyzji KE dotyczącej najlepszych dostępnych technik (BAT) dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP).

Wyrok zapadł w związku ze skargą wniesioną przez Polskę w 2017 r. Polska, z poparciem Węgier i Bułgarii, podniosła 5 zarzutów. Dotyczyły one między innymi sposobów określania limitów emisji szkodliwych substancji oraz samego sposobu podjęcia decyzji, która miała być przyjęta z naruszeniem zasad regulujących głosowanie większością kwalifikowaną.

Sąd uwzględnił zarzut dotyczący naruszenia procedury przyjmowania decyzji i stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji bez konieczności badania pozostałych podniesionych zarzutów.

Konkluzje, których nieważność stwierdzono, będą obowiązywać do czasu wejścia w życie nowego aktu, który je zastąpi (najpóźniej 12 miesięcy od publikacji wyroku). Z wyrokiem oraz jego pełnym uzasadnieniem można się zapoznać TUTAJ.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Zapraszamy do kontaktu!

  Tomasz Pietrzyk

  Tomasz Pietrzyk

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej