Aktualności
2 marca 2021

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na finiszu procedury legislacyjnej!


Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (“Projekt”) na finiszu procedury legislacyjnej! Dnia 26 lutego br. Projekt został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

O Projekcie pisaliśmy już wcześniej(na LinkedIn oraz na naszej stronie internetowej). Zmiany mają wejść w życie po standardowym vacatio legis tj. po 14 dniach od jej ogłoszenia, ale wiele kluczowych modyfikacji zacznie obowiązywać dopiero w terminie późniejszym:

 • po 3 miesiącach od ogłoszenia ustawy – rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych o przedsiębiorców świadczących usługi obejmujące porady w sprawach podatkowych oraz prowadzących handel dziełami sztuki; zmiany dotyczące wymiany informacji między Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) a zagranicznymi jednostkami analityki finansowej, a także regulacje dotyczące współpracy GIIF i Komisji Nadzoru Finansowego z właściwymi organami państw członkowskich sprawującymi nadzór lub kontrolę przestrzegania przez podmioty przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanych na podstawie tzw. dyrektywy V AML;
 • Po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy – stosowania środków bezpieczeństwa wobec obecnych klientów, dokumentowanie utrudnień w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, rozszerzony katalog okoliczności, które przemawiają za stosowaniem wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, a także nowe obowiązki rejestrowe w zakresie podmiotów świadczących usługi w zakresie walut wirtualnych oraz działających na rzecz spółek i trustów.

Na zmiany warto jednak przygotować się już teraz.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Zapraszamy do kontaktu!

  Katarzyna Szczudlik, FIP, LLM, CIPP/E, CIPM

  Katarzyna Szczudlik, FIP, LLM, CIPP/E, CIPM

  Partner

  Kontakt

  więcej