Pro Bono

Dostrzegamy konieczność społecznego zaangażowania prawników – adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych – w pomoc prawną i działania na rzecz ochrony praw podstawowych, we wspieranie lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych.

Wspieramy ciekawe i wartościowe inicjatywy społeczne i branżowe dotyczące w szczególności obszarów naszych specjalizacji. Wierzymy, że nasza aktywność charytatywna i pro publico bono przyczynia się do pozytywnych zmian w świecie, w którym razem żyjemy.

Społeczna odpowiedzialność SSW

Udzielamy nieodpłatnie porad prawnych oraz prowadzimy sprawy sądowe i administracyjne na rzecz indywidualnych osób, w szczególności pokrzywdzonych przez los. Świadczymy także pomoc prawną na rzecz wybranych fundacji oraz stowarzyszeń, które zajmują się m.in. działalnością na rzecz ochrony praw człowieka, prawem do prywatności, czy też wsparciem dla przedsiębiorców-innowatorów społecznych.

Poza działalnością pro bono, włączamy się także w liczne akcje społeczne, jak choćby poprzez uczestnictwo w aukcjach oraz zbiórkach charytatywnych, czy też uczestnicząc w akcji tworzenia paczek świątecznych

Działanie i aktywności SSW Pragmatic Solutions

Poza działalnością pro bono, włączamy się także w liczne akcje społeczne, jak choćby poprzez uczestnictwo w aukcjach oraz zbiórkach charytatywnych, czy też uczestnicząc w akcji tworzenia paczek świątecznych.

fundacja warzyła sroczka

Fundacji Warzyła Sroczka – organizacji pozarządowej promującej zdrowe i ekologiczne odżywianie wśród dzieci w szkołach w całej Polsce.

institute of advaned legal skilla

Institute of Advanced Legal Skills – fundacji wspierającej rozwój umiejętności związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Skontaktuj się z nami

dr Joanna Tomaszewska

dr Joanna Tomaszewska

Partner Więcej
Barbara Lenarcik

Barbara Lenarcik

Dyrektor ds. marketingu oraz rozwoju biznesu Więcej