Aktualności
22 czerwca 2022

Informacja o postępowaniu rejestrowym ma pozwolić na przeciwdziałanie procederowi „kradzieży spółek” - nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym


W dniu 21 czerwca 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”). Rozwiązania wprowadzone do porządku prawnego, mają uchronić przed procederem tzw. „kradzieży spółek”, polegającym na zmianie wpisów w KRS na podstawie sfałszowanych dokumentów lub dokumentów sporządzonych w inny sposób naruszający przepisy prawa.

Nowelizacja wprowadza obowiązek wysyłania każdemu, kto wyrazi chęć ich otrzymywania, następujących informacji (tzw. newslettera) w ramach systemu teleinformatycznego (Portal Rejestrów Sądowych) dotyczących danego podmiotu wpisanego do KRS:

 1. o zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy obejmującej numer w KRS, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy; oraz
 2. o dokonaniu wpisu w KRS obejmującej sygnaturę sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu.

Informacje, o których mowa powyżej, będą przesyłane automatycznie do osób zainteresowanych za pomocą systemu teleinformatycznego, po zarejestrowaniu w systemie nowej sprawy a także po dokonaniu jakiegokolwiek wpisu w KRS.

Informacje będą przesyłane nie dłużej niż przez rok albo do chwili rezygnacji z ich otrzymywania. Dopuszczalne jest przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok. Maksymalnie jedna osoba może otrzymywać informacje dotyczące 50 podmiotów.

Zgodnie z zamysłem twórców nowelizacji, podstawowym założeniem projektu nowelizacji jest wzmocnienie funkcji informacyjnej KRS, a tym samym bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego, poprzez umożliwienie zainteresowanym podmiotom niezwłocznego uzyskania informacji o wpływie do akt rejestrowych wniosków lub innych dokumentów składanych przez osoby nieuprawnione oraz o dokonaniu wpisu w KRS. Przede wszystkim dotyczy to wniosków dotyczących zmiany wpisów o sposobie reprezentacji podmiotu i osobach reprezentujących podmiot, które pozwalają na faktyczne przejęcie kontroli nad spółką.

Wprowadzone zmiany pozwolą podmiotom korzystającym z systemu teleinformatycznego, uzyskać informację o zainicjowaniu lub zakończeniu sprawy rejestrowej, jeszcze zanim nastąpi rozpoznanie wniosku o wpis w KRS lub uprawomocnienie się orzeczenia. Przez co, w przypadku posłużenia się dokumentami sfałszowanymi lub sporządzonymi w inny sposób naruszający przepisy prawa, osoby uprawnione będą mogły m.in. wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić organy ścigania.

Zapraszamy do kontaktu z autorami alertu:  Michał Badowski, Iwona Domańska i Piotr Wiśniewski

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Michał Badowski

  Michał Badowski

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Iwona Domańska

  Iwona Domańska

  Associate

  Kontakt

  więcej