Aktualności
27 maja 2021

Klient SSW Pragmatic Solutions z opinią zabezpieczającą od Szefa KAS


SSW Pragmatic Solutions z sukcesem wspierało spółki włoską i polską oraz ich wspólników (włoskich rezydentów podatkowych) w uzyskaniu opinii zabezpieczającej dotyczącej planowanego przejęcia polskiej spółki, kontrolowanej przez wspólników spółki włoskiej. Celem przejęcia polskiej spółki jest przede wszystkim utworzenie międzynarodowej grupy kapitałowej, która ma zabezpieczyć – a w dłuższej perspektywie także polepszyć – wyniki finansowe obu spółek, z korzyścią dla ich wspólników.

Po utworzeniu grupy kapitałowej, wypłaty dywidend z polskiej spółki do włoskiej spółki będą korzystały ze zwolnienia z podatku w Polsce, podczas gdy wypłaty dywidend dokonywane do tej pory, na rzecz dotychczasowych wspólników polskiej spółki, podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Zdaniem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, powyższe czynności będą skutkowały co prawda osiągnięciem korzyści podatkowej, jednak osiągnięta korzyść podatkowa nie będzie sprzeczna z przedmiotem i celem przepisów prawa podatkowego, a planowane działania nie noszą znamion sztuczności.

W związku z powyższym, zgodnie z uzyskaną opinią zabezpieczającą, do korzyści podatkowych uzyskanych w konsekwencji działań planowanych przez Klienta nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Gratulacje do zespołu podatkowego SSW Pragmatic Solutions, który wspierał Klienta w procesie pozyskiwania opinii zabezpieczającej: Tomasza Wickel i Krystiana Trzcińskiego.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Skontaktuj się z nami

  Tomasz Wickel

  Tomasz Wickel

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Krystian Trzciński

  Krystian Trzciński

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej