Blog

Wyniki wyszukiwania:

Znaleziono: 0

Fintech / Finreg

Nowe Technologie

/

21 lutego 2023

/

Jakub Kubalski

Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych coraz bliżej

Własność intelektualna - IP

W czerwcu 2022 roku przedstawiono długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ma on wdrożyć unijną dyrektywę 2019/790 w kwestii prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (DSM) oraz może wnosić szerokie konsekwencje dla branży gier wideo.   Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Jakuba Kubalskiego oraz Karoliny Pikuły. […]

W czerwcu 2022 roku przedstawiono długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ma on wdrożyć unijną dyrektywę 2019/790 w kwestii prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (DSM) oraz może wnosić szerokie konsekwencje dla branży gier wideo.  

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Jakuba Kubalskiego oraz Karoliny Pikuły. Nasi eksperci poruszają w nim kwestie obowiązku przejrzystości, problemu odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, odpowiedzialności dostawcy usług i treści online oraz potrzeby opracowania wewnętrznej polityki IP. 

Zgodnie z projektowanym art. 47, twórca będzie miał prawo do regularnego otrzymywania od nabywcy jego autorskich praw majątkowych, licencjobiorcy lub ich następców prawnych informacji o przychodach (bezpośrednich i pośrednich) z korzystania z utworu, a także o wynagrodzeniu należnym za to korzystanie. Taka informacja powinna być przekazywana twórcy z regularnością adekwatną do sposobu korzystania z utworu, nie rzadziej niż raz do roku.

Zapraszamy do lektury pełnego artykułu. 

Autor

Jakub Kubalski

Jakub Kubalski, adwokat, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej na bieżąco badając prawne aspekty świata cyfrowego, gier wideo, mediów elektronicznych. Uczestniczył w doradztwie i negocjacjach przy licznych projektach dla podmiotów z branży gier komputerowych, w tym w kwestiach związanych z grami losowymi. Reprezentował interesy Klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej (m.in. Prezesa UOKiK, Prezesa UKE, Prezesa UODO), stowarzyszeniami samoregulacji...

WIĘCEJ

Powiązane artykuły

Nowe przepisy z zakresu cyberbezpieczeństwa – DORA i NIS2

Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych coraz bliżej