Aktualności
27 listopada 2020

Aleksy Miarkowski wyróżniony przez Ministra Finansów za wkład w budowę Forum Cen Transferowych


Podczas jubileuszowego, X posiedzenia Forum Cen Transferowych, Aleksy Miarkowski, Partner SSW odpowiedzialny za obszar cen transferowych, otrzymał podziękowania od Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego za wkład w utworzenie, organizację i prace merytoryczne Forum Cen Transferowych.

Aleksy był współzałożycielem i pierwszym wiceprzewodniczącym Forum od kwietnia 2018 r. do września 2020 r. Uczestniczył także w pracach grup roboczych dot. m.in. rekomendacji w zakresie sporządzania analiz benchmarkingowych, metod cen transferowych, TPR-C oraz restrukturyzacji. Za kadencji Aleksego odbyło się 9 posiedzeń plenarnych Forum oraz kilkadziesiąt posiedzeń grup roboczych.

Forum to organ opiniodawczo-doradczy utworzony przy Ministrze Finansów, stanowiący platformę współpracy i wymiany poglądów w zakresie cen transferowych pomiędzy administracją podatkową a podatnikami. Inicjatywa przygotowuje rekomendacje, opinie, analizy, wnioski oraz propozycje dotyczące uproszczenia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych. Wspólnie wypracowane rozwiązania służą w szczególności ułatwieniu wywiązywania się z obowiązków w zakresie cen transferowych. Z rekomendacjami FCT można się zapoznać TUTAJ.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: