Łukasz Wołk sędzią Sądu Dyscyplinarnego KIA 

Krakowska Izba Adwokacka przeprowadziła wybory nowych władz organizacji. Łukasz Wołk, partner SSW zarządzający naszym oddziałem w Krakowie, został wybrany kolejną kadencję na stanowisko sędziego Sądu Dyscyplinarnego KIA.

Do Krakowskiej Izby Adwokackiej należą wszyscy adwokaci i aplikanci adwokaccy mający siedzibę zawodową na terenie dawnych województw krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego. Sąd Dyscyplinarny zajmuje się rozpoznawaniem spraw dyscyplinarnych adwokatów i aplikantów adwokackich.

Wróć do