Gas Regulation 2014 – rozdział na temat polskich regulacji przygotowany przez Piotra Spaczyńskiego i Annę Piotrowską

Po raz kolejny prawnicy Kancelarii SSW przygotowali obszerny rozdział dotyczący Polski, w publikacji Getting the Deal Through – „Gas Regulation 2014”. Autorami rozdziału są Piotr Spaczyński oraz Anna Piotrowska. W publikacji bardzo wyczerpująco opisany został rynek gazu w Polsce, przepisy regulujące poszukiwanie, wydobycie, przesył, magazynowanie oraz sprzedaż gazu, a także najnowsze trendy na tym rynku.

Wróć do