Firmy, które skutecznie chronią własność intelektualną, zarabiają więcej. Polecamy artykuł associate Aleksandry Czubek w Rzeczpospolitej

Badanie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej przeprowadzone w 2015 roku wykazało, że firmy, które mają zarejestrowany co najmniej jeden patent, znak towarowy lub wzór odnotowują wyższe przychody i wypłacają wyższe wynagrodzenia niż te nie chroniące swoich praw.  

Jak wskazuje Aleksandra Czubek na łamach Rzeczpospolitej, dzięki rejestracji patentu, znaku towarowego lub wzoru innowacyjne podmioty mogą zapewnić sobie finansowanie, m.in. udostępniając jej wytwory w ramach programów licencyjnych. Prawa własności intelektualnej mogą być również podstawą wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw i funduszy inwestycyjnych zmierzających do ich komercjalizacji. 

Cały artykuł do przeczytania pod linkiem: Wynalazczość i twórczość to potencjał inwestycyjny przedsiębiorstwa – rp.pl 

Wróć do