Firma odliczy wydatki na pracę zdalną – komentarz Agnieszki Telakowskiej-Harasiewicz w artykule dziennika Rzeczpospolita

W ostatnim roku z uwagi na obostrzenia, ryzyko przenoszenia się wirusa, wielu pracodawców zdecydowało się na oddelegowanie pracowników do pracy zdalnej – w obszarach, w których taki tryb pracy jest możliwy.

Niesie to jednak za sobą wiele skutków – zarówno prawnych, jak i podatkowych. Miedzy innymi pojawiło się pytanie o możliwość odliczania przez pracodawców niezbędnych kosztów ponoszonych np. na niezbędny do organizacji pracy sprzęt biurowy, prąd czy internet, także gdy załoga pozostaje w swoich domach.

Według Ministerstwa Finansów nie ma znaczenia, czy pracownik wykonuje swoje obowiązki w biurze czy w mieszkaniu. W obu przypadkach przedsiębiorca może odliczyć niezbędne koszty. Takie stanowisko zajął minister w odpowiedzi na interpelację poselską nr 22 251. Nie widzi też potrzeby, by zmieniać obecnie obowiązujące przepisy”. Z kolei z punktu widzenia pracownika, takie świadczenia jak ryczałtowa kwota wypłacana pracownikowi z tytułu zapewnienia dostępu do internetu czy zużycia energii elektrycznej nie są jego przychodem, ponieważ jest to udostępnienie mu narzędzi i zapewnienie możliwości korzystania z nich.

W komentarzu Agnieszki Telakowskiej-Harasiewicz do artykułu czytamy:

Organy podatkowe potwierdzają w interpretacjach, że dokonywany przez pracodawcę zwrot kosztów zakupu sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej nie jest dla pracownika przychodem podatkowym. To samo dotyczy ekwiwalentu za korzystanie z własnego sprzętu, internetu lub energii elektrycznej. Po zleceniu pracy zdalnej obowiązkiem pracodawcy jest bowiem zapewnienie pracownikowi odpowiednich narzędzi i materiałów. Dokładnie taka sama argumentacja powinna mieć zastosowanie do „rekompensat” wypłacanych pracownikom. Jeżeli jest to obowiązek pracodawcy, a wydatek jest właściwie udokumentowany, powinien stanowić koszty podatkowe pracodawcy. Wydatki ponoszone w związku ze świadczeniem pracy zdalnej powinny być traktowane tak jak każdy inny wydatek pracowniczy. Cieszy zatem pozytywne stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie. Należy mieć tylko nadzieję, że takie samo podejście będzie stosowane na poziomie organów niższego szczebla w toku kontroli podatkowych.

Link do publikacji w Rzeczpospolitej TUTAJ

Wróć do