Experience – mining

Doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych, w tym postępowań koncesyjnych, postępowań o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, postępowań dotyczących gospodarki odpadami dla największej polskiej grupy wydobywczej sektora upstream

Back to