Experience – mining

Wsparcie prawne w procesie zakończonym udokumentowaniem złoża węgla brunatnego z zasobem miliarda ton węgla. Reprezentowanie klienta w postępowaniu koncesyjnym oraz reprezentacja w ponad stu postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych obejmujących precedensowe środki zabezpieczające w zakresie dostępu do gruntu.

Back to