Advising a New York PE fund

Doradztwo na rzecz nowojorskiego funduszu PE (aktywnego na rynku poszukiwania i wydobywania rud metali) przy wykupie mniejszościowego wspólnika (spółki wydobywczej z siedzibą w Australii) ze spółki,  h która realizowała  przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania złóż metali w Polsce

Back to