Event

Marta Pasztaleniec wystąpi podczas konferencji online „E-gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych”

Wydarzenie „E-gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych” odbędzie się 31 maja 2022 roku w formie online i organizowane jest przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Podczas konferencji omówione zostaną między innymi następujące tematy: cyberbezpieczeństwo, kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa, praktyki wdrażania SMART CITY, rozwiązania wspierające bezpieczeństwo IT instytucji, biometria w administracji publicznej, mobile w administracji publicznej. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli administracji publicznej, odpowiedzialnych za teleinformatykę, planowanie i zakup infrastruktury, bezpieczeństwo IT, danych, informacji, przetargi, etc. 

Marta weźmie udział w panelu „Cyberbezpieczeństwo w umowach z dostawcami usług IT”, który obejmować będzie omówienie kluczowych  postanowień umownych z punktu widzenia podmiotów publicznych zobowiązanych do stosowania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w szczególności w zakresie należytego poziomu świadczenia usług, odpowiedzialności oraz mechanizmów rozwiązywania umów. Poruszy także temat konsekwencji i ryzyka wynikających z braku odpowiednich regulacji umownych. 

Marta Pasztaleniec, radca prawny w SSW specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. 

Zapraszamy do udziału! 

Link do wydarzenia. 

Wróć do