Dr Filip Balcerzak uczestnikiem konferencji „Transformacja energetyczna – spory dziś i jutro

Transformacja energetyczna to wiele wyzwań, inwestycji i projektów, które mogą powodować także powstawanie nowych sporów.

Temu tematowi poświęcona była konferencja organizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie pt. „Transformacja energetyczna – spory dziś i jutro”.

W dyskusji brał udział partner SSW dr Filip Balcerzak. Oprócz niego wystąpili także Agnieszka Durlik, Anna Tujakowska, Jakub Wołkowicz i Karolina Brzeska

Eksperci mówili również o potencjalnych sposobach rozwiązywania tych sporów w postępowaniach arbitrażowych.

Wróć do