Branżowe dopłaty do pensji dostępne tylko do końca marca – komentarz Pawła Wyrębka w dodatku dla prenumeratorów Dziennika Gazety Prawnej

31 marca 2021 r. mija termin na składanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wybranych branż, które w związku z rządowymi restrykcjami w czasie epidemii są  najbardziej poszkodowane. Dofinansowania wypłacane są przez wojewódzkie urzędy pracy, przysługują w kwocie 2000 zł miesięcznie do wynagrodzenia każdego objętego wnioskiem pracownika (z uwzględnieniem jego wymiaru czasu pracy) przez łączny okres trzech miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca aplikowania.

Więcej o tym, jakie wymogi trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie, dowiecie się Państwo z najnowszego artykułu dodatku dla prenumeratorów Dziennika Gazety Prawnej „Branżowe dopłaty do pensji dostępne tylko do końca marca” z komentarzem naszego eksperta z zespołu Prawa pracy – Pawła Wyrębka.

WUP sprawdza w zasadzie trzy kwestie. Po pierwsze, czy przedsiębiorca istnieje – weryfikowany jest wiec odpowiedni rejestr, np. CEiDG albo KRS. Po drugie, czy jego działalność na dzień 30 listopada jest przeważająca – tu jest sprawdzany stan na ten dzień z rejestru REGON. I wreszcie po trzecie – formalną poprawność i kompletność wniosku

Artykuł dostępny pod LINKIEM

Wróć do