Aleksy Miarkowski wykładowcą Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami SGH

Aleksy Miarkowski poprowadził wykład pt. „TPR – informacja o cenach transferowych” w ramach prestiżowego programu VI edycji Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Wykład miał miejsce 25 września br. Podczas wykładu słuchacze mogli dowiedzieć się o istocie i zakresie informacji raportowanych w ramach TPR, a także na przykładach prześledzić proces raportowania cen transferowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Aleksy Miarkowski jest doradcą podatkowym, partnerem SSW i szefem Zespołu Cen Transferowych. Pracując wcześniej w Ministerstwie Finansów był jednym z głównych twórców raportowania TPR.

Wróć do